Conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu-Dănilă

Iași, România

Bursier postdoctoral al Institului de Studii Muzicale Avansate (MIDAS) din Bucureşti (2012-2013). Doctor în Muzică la Universitatea „George Enescu” din Iaşi cu teza Valorificarea sursei bizantine şi psaltice în creaţia compozitorilor din Moldova. Master în Muzică la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi, Gândirea muzicală a secolului XX – sinteze şi perspective (2003-2004); Licenţa în Muzică la UAGE, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru (1997-2002); Cursuri aprofundate de Fizica corpului solid la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (1994-1995); Licenţa în Fizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (1989-1994).

Bizantinolog, muzicolog, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Interpretare muzicală, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice a Universităţii Naționale de Arte ,,George Enescu” din Iaşi, Departamentul de Studii Teoretice, la disciplinele: Teoria muzicii bizantine, Folclor muzical, Etnomuzicologie (ciclul licenţial); Evoluţia bizantinologiei muzicale în România, Descifrarea manuscriselor bizantine (ciclul de master). Doctor în muzică din 2011, cu teza Valorificarea sursei bizantine şi psaltice în creaţia compozitorilor din Moldova, coordonator: prof. univ. dr. Mihail Cozmei. Participări la simpozioane naţionale şi internaţionale. Peste 65 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate. Volume publicate: Valorificarea sursei bizantine şi psaltice în creaţia compozitorilor din Moldova, Iaşi, Artes, 2015; Catalogul manuscriselor de muzică sacră din Moldova (sec. XI-XX), Iaşi, 2010 (în colaborare); Folcloristul şi bizantinologul preot dr. Florin Bucescu – 75 de ani, Iaşi, 2011 (coordonator). Îngrijire volume de specialitate: Florin Bucescu și Viorel Bârleanu - Folcloristică muzicală - Moldova. Studii, culegeri, transcrieri, Iași, Artes, 2018; Florin Bucescu – Bizantinologie muzicală -  Studii și articole. Liturghia psaltică în glasul al III-lea, Iași, Artes, 2018. Redactor al revistei de arte bizantine ,,Byzantion romanicon” (din 2007) și al revistei de muzicologie „Artes” (din 2013). Membru în jurii ale unor festivaluri naționale de muzică tradițională și psaltică. Dirijor al Ansamblului vocal-instrumental ,,Floralia” de muzică veche românească al UNAGE (din 2008), cu participări la festivaluri naționale și internaționale. Discografie „Floralia”: „Anton Pann – Buchet de cântece de lume” (2018); „Colinde vechi românești” (2018), ambele editate la Casa de Discuri „Trinitas” a Patriarhiei Române – București.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Festivalului pentru ultimele noutăți!

The subscriber's email address.