Profesorul Gregorios Stathis va primi titlul de Doctor Honoris Causa, la Iași

31 August 2017
Demersul academic are ca scop promovarea valorilor spirituale și culturale comune României și Greciei și întărirea relațiilor în domeniul cultural dintre cele două țări.

Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași, la inițiativa doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic) și a Secției de Muzică Religioasă din cadrul universității ieșene, a decis acordarea celei mai înalte distincții academice, Doctor Honoris Causa, domniei sale, prof. univ. dr. Gregorios Stathis (Atena), ca o recunoaștere oficială a impresionantei sale contribuții în domeniul codicologiei, paleografiei, istoriografiei, morfologiei și analizei, interpretării și artei corale, exighisirii și compoziției muzicii bizantine, precum și muzicii populare și laice din perioada postbizantină. Demersul academic are, de asemenea, ca scop promovarea valorilor spirituale și culturale comune României și Greciei și întărirea relațiilor în domeniul cultural dintre cele două țări.


Argument

Profesorul emerit Gregorios Stathis este fără îndoială un titan al Muzicologiei Bizantine, cea mai importantă personalitate a muzicologiei bizantine din spațiul elen.

Cu o operă impresionantă, cuprinzând peste 700 de publicații, în domeniul codicologiei, paleografiei, istoriografiei, morfologiei și analizei, interpretării și artei corale, dar și al exighisirii și al compoziției muzicii bizantine, al muzicii populare și laice din perioada postbizantină ș.a, a înnoit profilul Studiilor Muzicale Bizantine pe plan internațional. A fost numit un “Aristotel al muzicii bizantine”.

Printre lucrările sale de căpătâi se numără până acum cinci volume descriptive ale manuscriselor muzicale bizantine din Sfântul Munte (1975, 1976, 1993, 2015) și de la Mănăstirile Meteora (2006), precum și două volume cu descrieri analitice ale primelor manuscrise cu transcrieri în Noua Sistimă din prima jumătate a sec. al XIX-lea (2016). Aceste volume reprezintă importante instrumenta studiorum, nelipsite din bibliotecile de specialitate din țară și de peste hotare. De asemenea, numeroasele sale publicații cu privire la viața și opera celor mai importanți compozitori bizantini și postbizantini oferă un amplu material de studiu atât pentru specialiști cât și pentru studenții muzicii bizantine de pretutindeni.

Ca profesor universitar și ca dirijor al vestitului cor “Maeștrii Artei Psaltice” a format generații întregi de muzicologi și muzicieni în Grecia și în străinătate. Mai mult decât atât, profesorul Gregorios Stathis poate fi socotit părintele muzicologiei bizantine moderne în Grecia, prin înființarea Institutului de Muzicologie Bizantină de la Atena (1970) și prin dezvoltarea și implementarea un amplu curriculum de cursuri referitoare la muzica bizantină în învățământul superior: materii, suporturi de curs, monografii, formarea cadrelor didactice specializate în domeniu ș.a.

Omul și opera au fost elogiate în multe ocazii, din partea lumii academice internaționale și a Bisericii Ortodoxe din Grecia și din alte țări.

conf. univ. dr. Maria Alexandru,

Membru în Comitetul Științific al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași


 

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Festivalului pentru ultimele noutăți!

The subscriber's email address.